iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren

iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren
iemand ontoerekeningsvatbaar verklaren{{/term}}
declare someone to be of unsound mind

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”